ટેન્ડન કેલસિફિકેશન (ટેંડિનોસિસ કેલસીઆ): થેરપી

સામાન્ય પગલાં

 • રોગના લક્ષણો અને તબક્કાના આધારે:
  • રાહત અને સ્થિરતા
  • રમતગમતની રજા
 • જલદી પીડા શમી જાય છે ફિઝીયોથેરાપી (નીચે જુઓ) શરૂ કરવું જોઈએ.
 • ઇજાના કિસ્સામાં - ઇજાની પ્રકૃતિના આધારે સંભાળ.

પરંપરાગત બિન-સર્જિકલ ઉપચાર પદ્ધતિઓ

તબીબી સહાય

 • ટેન્ડિનોસિસ કેલ્કેરિયા માટે ખભાના વિસ્તારમાં ગંભીર સાથે પીડા: રાહત માટે ખભા ઓર્થોસિસ (પટ્ટી).

રમતો દવા

 • તીવ્ર તબક્કા પછી: સહનશક્તિ તાલીમ (કાર્ડિયો તાલીમ) અને તાકાત તાલીમ (સ્નાયુ તાલીમ).
 • સ્ટ્રેન્થ સક્રિય સ્નાયુ મજબૂતીકરણ સાથે કસરતો: સંકલન તાલીમ ભારમાં ધીમે ધીમે વધારો.
 • ની તૈયારી એ ફિટનેસ તબીબી તપાસના આધારે યોગ્ય રમત શાખાઓ સાથે યોજના બનાવો (આરોગ્ય તપાસો અથવા રમતવીર તપાસો).
 • રમતગમતની દવા વિશેની વિગતવાર માહિતી તમે અમારા તરફથી પ્રાપ્ત કરશો.

શારીરિક ઉપચાર (ફિઝીયોથેરાપી સહિત)

 • બેલેનોલોજીકલ ઉપચાર:
  • શીત ઉપચાર (ક્રિપ્ટોથેરાપી) તીવ્ર તબક્કામાં.
  • લાંબી ફરિયાદોમાં હીટ થેરેપી
 • ફિઝિયોથેરાપી
 • તબીબી તાલીમ ઉપચાર
 • જો જરૂરી હોય તો, ઇલેક્ટ્રોથેરાપી

પૂરક સારવારની પદ્ધતિઓ