રમતગમત | પગની ઘૂંટી સંયુક્ત ટેપિંગ

રમતગમત

સ્પોર્ટટેપ એ વિવિધ પ્રકારની ટેપ માટે એક છત્ર શબ્દ છે. આશરે વિભાજિત, ત્યાં સ્થિતિસ્થાપક સ્પોર્ટ્સ ટેપ છે, જેનો ઉપયોગ મોટાભાગે રમતગમત સ્પર્ધાઓમાં થાય છે, અને સ્થિતિસ્થાપક કિનેસિઓટપેપ, જેનો ઉપયોગ ઘણી વિવિધ એપ્લિકેશનોમાં થાય છે.

  • અસ્થિર સ્પોર્ટ્સ ટેપનો ફાયદો છે કે તે અસરકારક રીતે સ્થિર કરી શકે છે પગની ઘૂંટી સંયુક્ત ખાસ કરીને સ્પર્ધાની પરિસ્થિતિઓમાં, ઇજાઓને અટકાવી શકાય છે અથવા વર્તમાન અસ્થિબંધન અને કંડરાની ઇજાઓને તણાવથી સુરક્ષિત કરી શકાય છે. જો કે, અસ્થિર ટેપનો ઉપયોગ લાંબા ગાળાના ઉપચાર માટે યોગ્ય નથી, કારણ કે તે અવરોધ લાવી શકે છે રક્ત પરિભ્રમણ અને સંયુક્ત-સ્થિર સ્નાયુઓની પ્રવૃત્તિ ઘટાડે છે.

કિનેસિયોટેપ માટેની સૂચનાઓ

ટેપ કરવા માટે ઘણી વિવિધ શક્યતાઓ છે પગની ઘૂંટી, ઇચ્છિત અસર અને વપરાયેલ ટેપ પર આધાર રાખીને. નીચેની સૂચનાઓ સ્થિતિસ્થાપક માટે બનાવાયેલ છે કિનેસિઓટપેપ, કારણ કે તે ઘરે ઉપયોગમાં સરળ છે અને રોજિંદા જીવનમાં વધુ વ્યવહારુ છે. તે એક ટેપ પાટો જેનો ઉપયોગ સ્થિરીકરણ માટે થાય છે, ઉદાહરણ તરીકે પીડા ઉપર વાળ્યા પછી.

  • ટેપની પ્રથમ સ્ટ્રીપને ટ્રેક્શન હેઠળ ક્રોસવાઇઝ સીધી પર લાગુ કરો પગની ઘૂંટી સંયુક્ત, એટલે કે જ્યાં શિન અંદર જાય છે પગના પગ.

    સ્ટ્રીપ બંને પગની ઘૂંટીઓ આવરી લેવી જોઈએ. પછી બીજી સ્ટ્રીપના મધ્ય ભાગને પગના તળિયાની નીચે એડીની બરાબર પહેલા ગુંદર કરો અને બે લગામને ઉપરની તરફ ખેંચો. તેમને શિનની સમાંતર પગની ઘૂંટીઓ સાથે જોડો અને તેમને થોડી ઉપર જવા દો.

  • આગળની પટ્ટી આઠ આકારની આકૃતિમાં ગુંદરવાળી છે.

    બાહ્ય પગની ઘૂંટીથી થોડી ઉપરથી શરૂ કરો અને ટેપને પગના તળિયાની નીચે આંતરિક પગની ઘૂંટીમાંથી પસાર થવા દો. તેને પગની બહારની કિનારે ફરીથી ઉપર ખેંચો અને છેલ્લે આંતરિક પગની ઘૂંટી ઉપર આઠનો આંકડો બાંધો.

  • જો તમને હવે વધુ સ્થિરતા જોઈતી હોય, તો તમે પહેલા આઠ પર સમાન આકારમાં બીજી ટેપ ચોંટાડી શકો છો. સ્નાન અને સમાન પ્રભાવોને લીધે ટેપ થોડા દિવસો પછી જાતે જ બંધ થઈ જશે. નહિંતર, 5-7 દિવસ પછી તેને દૂર કરો.