થરાબંડ કસરતો | સીઓપીડી - ફિઝીયોથેરાપીથી કસરતો

થરાબંડ કસરતો

થેરાબandન્ડ કસરતો સ્નાયુઓને મજબૂત કરવા, સુધારવા માટે સેવા આપે છે શ્વાસ સંકલન અને એકત્રીકરણ કરો છાતી. ખુરશી પર બેસો, પાસ કરો થેરાબandન્ડ તમારી જાંઘની નીચે અને તેને તમારા ખોળામાં પાર કરો અને તમારા હાથ વડે છેડાને પકડો કે જે તમારી જાંઘની બહાર ઢીલી રીતે મૂકવામાં આવ્યા છે. હવે દ્વારા શ્વાસ બહાર કાઢો હોઠ બ્રેક કરો અને ખેંચો થેરાબandન્ડ તે જ સમયે બહાર અને ઉપર.

ની સાથે ઇન્હેલેશન ધીમે ધીમે પ્રારંભિક સ્થિતિ પર પાછા ફરો. 5 પુનરાવર્તનો. ખુરશી પર સીધા અને સીધા બેસો અને દરવાજાના હેન્ડલની આસપાસ થેરાબેન્ડ લપેટી.

તમારા હાથથી દરેક છેડાને પકડો. સાથે શ્વાસ બહાર કાઢો હોઠ બ્રેક કરો અને તે જ સમયે સહેજ વળેલા હાથ વડે બેન્ડને પાછળની તરફ ખેંચો. તેને વધુ મુશ્કેલ બનાવવા માટે, તમે એક ખેંચી શકો છો પગ ફોરવર્ડ

ક્યારે શ્વાસ માં, ધીમે ધીમે પ્રારંભિક સ્થિતિ પર પાછા ફરો. 5-10 પુનરાવર્તનો. આ કસરત માટે થેરા બેન્ડ પર ઊભા રહો, તેને તમારા શરીરની સામે ક્રોસ કરો અને છેડાને તમારા હાથમાં પકડો.

પગ લગભગ ખભાની પહોળાઈથી અલગ છે. શ્વાસ લો અને તમારા ખભાને પાછળની તરફ ખેંચો જેથી તમારું શરીર ઉપલું સીધું થઈ જાય, હથેળીઓ આગળ નિર્દેશ કરે છે. ક્યારે શ્વાસ બહાર, સાથે પ્રારંભિક સ્થિતિ પર પાછા ફરો હોઠ બ્રેક

5 પુનરાવર્તનો.

 1. ખુરશી પર બેસો, થેરા બેન્ડને તમારી જાંઘની નીચેથી પસાર કરો અને તેને તમારા ખોળામાં પાર કરો અને તમારા હાથ વડે છેડાને પકડો જે તમારી જાંઘની બહાર ઢીલા છે. હવે લિપ બ્રેક દ્વારા શ્વાસ બહાર કાઢો અને તે જ સમયે થેરાબેન્ડને બહારની તરફ અને ઉપર તરફ ખેંચો.

  ની સાથે ઇન્હેલેશન ધીમે ધીમે પ્રારંભિક સ્થિતિ પર પાછા ફરો. 5 પુનરાવર્તનો.

 2. ખુરશી પર સીધા અને સીધા બેસો અને દરવાજાના હેન્ડલની આસપાસ થેરાબેન્ડ લપેટી. તમારા હાથથી છેડાને પકડો.

  લિપ બ્રેક વડે શ્વાસ બહાર કાઢો અને તે જ સમયે બેન્ડને સહેજ વળેલા હાથ વડે પાછળની તરફ ખેંચો. તેને વધુ મુશ્કેલ બનાવવા માટે, તમે એક ખેંચી શકો છો પગ આગળ શ્વાસ લેતી વખતે, ધીમે ધીમે પ્રારંભિક સ્થિતિ પર પાછા ફરો.

  5-10 પુનરાવર્તનો.

 3. આ કસરત માટે, થેરાબેન્ડ પર ઊભા રહો, તેને તમારા શરીરની સામે પાર કરો અને છેડાને તમારા હાથમાં પકડો. પગ લગભગ ખભાની પહોળાઈથી અલગ છે. શ્વાસ લો અને તમારા ખભાને પાછળની તરફ ખેંચો જેથી તમારું શરીર ઉપલું સીધું થઈ જાય, હથેળીઓ આગળ નિર્દેશ કરે છે.

  શ્વાસ બહાર કાઢતી વખતે, લિપ બ્રેક વડે શરૂઆતની સ્થિતિમાં પાછા આવો. 5 પુનરાવર્તનો.

>ની સારવારમાં સીઓપીડી, દવાની સારવારની સાથે ફિઝીયોથેરાપી ખૂબ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. સારવારની વિવિધ પદ્ધતિઓ દ્વારા, ખાસ પ્રશિક્ષિત ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ દર્દીના શ્વસન સ્નાયુઓને મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. ઉધરસ હુમલાઓ અને ઘન શ્વાસનળીના લાળને એકત્ર કરવા.

આનો હેતુ દવાની અસરને શ્રેષ્ઠ બનાવવા અને દર્દીને બીમારી સાથે વધુ સારી રીતે વ્યવહાર કરવામાં મદદ કરવાનો છે, જેથી કટોકટીની સ્થિતિમાં તે પોતાની જાતને મદદ કરવા માટે ચોક્કસ પ્રતિક્રમણ કરી શકે. શ્વાસ લેવાની ખાસ તકનીક દર્દીઓને અચાનક શ્વસનની તકલીફની સ્થિતિમાં શાંત રહેવામાં મદદ કરે છે. અને તેમના પોતાના શ્વાસને સક્રિયપણે નિયંત્રિત કરવા. ચિકિત્સક અથવા જૂથના અન્ય દર્દીઓ સાથે નિયમિત તાલીમ દ્વારા, ફિઝિયોથેરાપી મનો-સામાજિક સ્તરે પણ સારા પરિણામો પ્રાપ્ત કરે છે, કારણ કે તે અટકાવે છે. સીઓપીડી દર્દીઓને અલગ થવાથી અને સંભવતઃ માં પડવાથી હતાશા. સૈદ્ધાંતિક રીતે, ફિઝીયોથેરાપીનો વિકાસ થાય છે તાલીમ યોજના જે દર્દીને વ્યક્તિગત રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે, જે રોગના તબક્કા અને દર્દીની જરૂરિયાતો પર બરાબર આધારિત હોય છે. ઉપચારની અંદર લક્ષ્યો નક્કી કરીને, દર્દી ચોક્કસ લક્ષ્ય તરફ કામ કરવા માટે પ્રેરિત થાય છે.