થોરાકોસ્કોપી: તેનો અર્થ શું છે

થોરાકોસ્કોપી શું છે?

આજકાલ, પ્રક્રિયા સામાન્ય રીતે વિડિયો-આસિસ્ટેડ થોરાકોસ્કોપી (VAT) તરીકે કરવામાં આવે છે. પરીક્ષા દરમિયાન, ચિકિત્સક ન્યૂનતમ આક્રમક પ્રક્રિયાઓ પણ કરી શકે છે, જેમ કે પ્લુરામાંથી પેશીના નમૂના લેવા અથવા ફેફસાના લોબને દૂર કરવા (ફેફસાના કેન્સરના કિસ્સામાં). ડૉક્ટરો પછી વિડિયો-આસિસ્ટેડ થોરાકોસ્કોપિક સર્જરી (VATS) વિશે વાત કરે છે.

થોરાકોસ્કોપી ક્યારે કરવામાં આવે છે?

 • પ્લ્યુરલ કેવિટીમાં પ્રવાહીનું અસ્પષ્ટ સંચય (પ્લ્યુરલ ઇફ્યુઝન)
 • શંકાસ્પદ ફેફસાના કેન્સર અથવા ફેફસાના પ્લુરા કેન્સર
 • ફેફસાના પેરેન્ચાઇમાના પ્રસરેલા રોગો
 • છાતીમાં અસ્પષ્ટ બળતરા રોગ
 • પ્લ્યુરલ કેવિટી (ન્યુમોથોરેક્સ) માં હવાનું વારંવાર સંચય
 • ફેફસાં પર કોથળીઓ

થોરાકોસ્કોપી ક્યારે ન કરવી જોઈએ?

કેટલાક સહવર્તી રોગો થોરાકોસ્કોપીના ઉપયોગને પ્રતિબંધિત કરે છે. આમાં, ઉદાહરણ તરીકે, રક્ત ગંઠાઈ જવાની વિકૃતિઓ અથવા હૃદયના રોગો જેમ કે તાજેતરના હૃદયરોગનો હુમલો, હૃદયની નિષ્ફળતા (કાર્ડિયાક અપૂર્ણતા) અથવા કાર્ડિયાક એરિથમિયાનો સમાવેશ થાય છે.

થોરાકોસ્કોપી દરમિયાન તમે શું કરો છો?

પરીક્ષા પહેલાં, ડૉક્ટર તમને સ્થાનિક એનેસ્થેટિક અને શામક આપશે. જો કે, થોરાકોસ્કોપી સામાન્ય એનેસ્થેસિયા હેઠળ પણ કરી શકાય છે, જેથી તમે પરીક્ષા વિશે કંઈપણ નોટિસ ન કરો.

પરીક્ષાના અંતે, ડૉક્ટર પ્લાસ્ટિકની નળી દાખલ કરે છે જેના દ્વારા છાતીમાં પ્રવેશેલી કોઈપણ હવા અથવા પ્રવાહી દૂર કરવામાં આવે છે. હવાને દૂર કરવાથી ફેફસાં ફરી વિસ્તૃત થઈ શકે છે અને શ્વાસની પ્રવૃત્તિ ફરી શરૂ કરી શકે છે.

થોરાકોસ્કોપીના જોખમો શું છે?

થોરાકોસ્કોપી એ તુલનાત્મક રીતે સલામત પ્રક્રિયા છે. પ્રમાણમાં ઘણી વાર, પરીક્ષા પછી તાવ આવે છે. દુર્લભ જોખમોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

 • રક્તસ્ત્રાવ
 • પેશીમાં ગેસ એમબોલિઝમ અથવા હવાનું સંચય (એમ્ફિસીમા)
 • શ્વસન વિકાર
 • રુધિરાભિસરણ સમસ્યાઓ
 • વપરાયેલી સામગ્રી અથવા દવાઓ માટે એલર્જીક પ્રતિક્રિયાઓ
 • ચેપ

થોરાકોસ્કોપી પછી મારે શું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે?