ફાટેલ ACL: લક્ષણો

તમે ક્રુસિએટ લિગામેન્ટ ફાટીને કેવી રીતે ઓળખશો?

ઘૂંટણમાં તીવ્ર, તીવ્ર પીડા તરીકે અકસ્માતની ક્ષણે ક્રુસિએટ લિગામેન્ટ ફાટી જાય છે. કેટલાક પીડિતો ઘૂંટણમાં ફાટી જવાની અથવા બદલાતી સંવેદનાની જાણ કરે છે. જેમ જેમ ઈજા વધે છે તેમ, પીડા ખાસ કરીને શ્રમ સાથે નોંધપાત્ર બને છે. ઘૂંટણમાં સોજો આવે છે, જે ઘણીવાર સંયુક્તમાં હલનચલનને મર્યાદિત કરે છે.

કારણ કે ફાટેલા ક્રુસિએટ અસ્થિબંધન સામાન્ય રીતે નાની રક્તવાહિનીઓને પણ ઇજા પહોંચાડે છે, ઉઝરડા ઘણીવાર સાંધામાં અથવા તેની આસપાસ વિકસે છે. વધુમાં, ઘૂંટણ અસ્થિર લાગે છે.

દરેક કિસ્સામાં અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિ તરત જ ક્રુસિએટ લિગામેન્ટ ફાટી જવાની નોંધ લેતી નથી. કેટલીકવાર તે હીંડછાની અસ્થિરતા અને ઘૂંટણની અસ્થિરતા છે જે ઇજા તરફ ધ્યાન દોરે છે. તણાવના નીચા સ્તરે પણ, જો ક્રુસિએટ લિગામેન્ટ ફાટી જાય તો ચાલતી વખતે ઘૂંટણ દૂર થઈ જશે (ગિવિંગ-વે ઘટના).

બેમાંથી કયા અસ્થિબંધનને અસર થાય છે અને આંસુ આવે છે તેના આધારે તે યોગ્ય સ્થળોએ દુખે છે.

અગ્રવર્તી ક્રુસિએટ અસ્થિબંધન ભંગાણના લક્ષણો

કેટલાક લોકો અગ્રવર્તી ક્રુસિએટ અસ્થિબંધન આંસુની સાથે જ એક અલગ "પોપ" અનુભવે છે અને સાંભળે છે. સામાન્ય રીતે તીવ્ર પીડા હોય છે, પરંતુ તે થોડા સમય અને આરામ પછી શમી જાય છે. જો ઘૂંટણ ફરીથી લોડ થાય છે, તો દુખાવો પાછો આવે છે. ઘૂંટણ અસ્થિર છે ("ધ્રુજતું ઘૂંટણ"). ખાસ કરીને જ્યારે સીડી નીચે જતી વખતે, જાંઘ નીચલા પગના સંબંધમાં પાછળની તરફ જાય છે, પીડા સાથે.

પશ્ચાદવર્તી ક્રુસિએટ લિગામેન્ટ ફાટી જવાના કિસ્સામાં, કેટલાક પીડિતોને ઘૂંટણમાં ક્રેકીંગ સનસનાટી પણ જોવા મળે છે. સોજો ઉપરાંત, ઘણીવાર ખાસ કરીને ઘૂંટણની પાછળના ભાગમાં દુખાવો અનુભવાય છે. જો કે, આગળના ભાગમાં ઘૂંટણની સામાન્યીકૃત પીડા અને દોડતી વખતે અને ધીમી પડતી વખતે અગવડતા પણ હોય છે.

જ્યારે પશ્ચાદવર્તી ક્રુસિએટ અસ્થિબંધન ફાટી જાય છે ત્યારે ટિબિયા જાંઘના સંબંધમાં પાછળની તરફ જાય છે, જે ખાસ કરીને જ્યારે સીડીથી નીચે જતી વખતે નોંધનીય છે. પશ્ચાદવર્તી ક્રુસિએટ અસ્થિબંધન અશ્રુ ધરાવતા લોકો ઘૂંટણમાં સંયુક્ત સ્થિરતાના અભાવને ઘૂંટણમાં સહેજ વળાંક સાથે ચાલવાથી વારંવાર વળતર આપે છે.