વિટામિન સી: સેવન

નીચે પ્રસ્તુત જર્મન ન્યુટ્રિશન સોસાયટી (ડીજીઇ) ની ઇનટેક ભલામણો (ડીએ-સીએચ સંદર્ભ મૂલ્યો) સામાન્ય વજનવાળા તંદુરસ્ત લોકોનું લક્ષ્ય છે. તેઓ માંદા અને માનસિક લોકોની સપ્લાયનો સંદર્ભ લેતા નથી. તેથી વ્યક્તિગત આવશ્યકતાઓ ડીજીઇ ઇન્ટેક ભલામણો કરતા વધારે હોઈ શકે છે (દા.ત., આહારની ટેવને લીધે, વપરાશ ઉત્તેજક, લાંબા ગાળાની દવા વગેરે).

ભલામણ કરેલ ઇન્ટેક

ઉંમર વિટામિન સી
મિલિગ્રામ / દિવસ
m w
ઇન્ફન્ટા
0 થી હેઠળ 4 મહિના 20
4 થી હેઠળ 12 મહિના 20
બાળકો અને કિશોરો
1 થી 4 વર્ષથી ઓછી 20
4 થી 7 વર્ષથી ઓછી 30
7 થી 10 વર્ષથી ઓછી 45
10 થી 13 વર્ષથી ઓછી 65
13 થી 15 વર્ષથી ઓછી 85
15 થી 19 વર્ષથી ઓછી 105 90
એડલ્ટબ
19 થી 25 વર્ષથી ઓછી 110 95
25 થી 51 વર્ષથી ઓછી 110 95
51 થી 65 વર્ષથી ઓછી 110 95
65 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના 110 95
ગર્ભવતી
થી 4. મહિના 105
સ્તનપાન 125

એસ્ટિમેટેડ મૂલ્ય

બીએસમોકર્સ 155 મિલિગ્રામ / દિવસ (પુરુષો) અથવા 135 મિલિગ્રામ / દિવસ (સ્ત્રીઓ).

યુરોપિયન નિયમોના માનકીકરણના ભાગ રૂપે, યુરોપિયન યુનિયન (ઇયુ) માં માન્ય ભલામણ કરેલ દૈનિક ભથ્થાં (આરડીએ) જારી કરવામાં આવ્યા હતા અને 1990 માં ડાયરેક્ટિવ 90/496 / EEC માં પોષણ લેબલિંગ માટે ફરજિયાત બન્યાં હતાં. આ નિર્દેશાનું એક અપડેટ 2008 માં થયું હતું. 2011 માં, આરડીએ મૂલ્યોને રેગ્યુલેશન (ઇયુ) નંબર 1169/2011 માં એનઆરવી મૂલ્યો (પોષક સંદર્ભ મૂલ્ય) દ્વારા બદલવામાં આવ્યા હતા. એનઆરવી મૂલ્યોની રકમ સૂચવે છે વિટામિન્સ, ખનીજ અને ટ્રેસ તત્વો કે સરેરાશ વ્યક્તિએ તેમની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા દરરોજ વપરાશ કરવો જોઇએ.

વિટામિન નામ એનઆરવી
વિટામિન સી એસ્કોર્બીક એસિડ 80 મિ.ગ્રા

સાવધાની. એનઆરવી મહત્તમ રકમ અને ઉચ્ચ મર્યાદાઓનો સંકેત નથી. એનઆરવી મૂલ્યો પણ જાતિ અને વયને ધ્યાનમાં લેતા નથી - જર્મન ન્યુટ્રિશન સોસાયટી (ડીજીઇ) ની ભલામણો હેઠળ ઉપર જુઓ. વી ..