વેબર સી ફ્રેક્ચર | ટ્રાઇમલેઓલર પગની અસ્થિભંગની સારવાર

વેબર સી ફ્રેક્ચર

પગની ઘૂંટી અસ્થિભંગનું સિન્ડિઝ્મોસિસની સંડોવણીના આધારે વેબર વર્ગીકરણ અનુસાર વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. એક ત્રિકોણાકાર પગની ઘૂંટી અસ્થિભંગ વેબર સી અસ્થિભંગને અનુરૂપ હોઈ શકે છે, પરંતુ હંમેશાં આવું થતું નથી. સિન્ડિઝોસિસ, ટિબિયા અને ફાઇબ્યુલા વચ્ચેના અસ્થિબંધન જોડાણ તરીકે, ની સ્થિરતા માટે એક મહત્વપૂર્ણ રચના છે પગની ઘૂંટી સંયુક્ત અને સિન્ડિઝોસિસને ઇજા થતાં સંયુક્તમાં અસ્થિરતા થઈ શકે છે અને અકાળ થઈ શકે છે આર્થ્રોસિસ.

  • એક વેબર એ અસ્થિભંગ, અસ્થિભંગ સિન્ડિઝોસિસની નીચે સ્થિત છે.
  • વેબર બીના કિસ્સામાં અસ્થિભંગ, ફ્રેક્ચર સિન્ડિમોસિસના સ્તરે છે, તે અસરગ્રસ્ત અથવા અકબંધ પણ હોઈ શકે છે.
  • વેબર સીના અસ્થિભંગમાં, હાડકાંનું અસ્થિભંગ, સિન્ડિઝોસિસની ઉપર સ્થિત છે, તેથી તે હંમેશાં પ્રભાવિત થાય છે. ઉચ્ચ અસ્થિરતા અને ડિસલોકેશનના જોખમને લીધે, વેબર સી ફ્રેક્ચર એ શસ્ત્રક્રિયા માટેનો સ્પષ્ટ સંકેત છે. સ્ક્રૂ અને પ્લેટોનો ઉપયોગ કરીને અસ્થિના ટુકડાઓ ઘટાડવામાં આવે છે, જેથી અસ્થિભંગને સ્થિર વ્યાયામથી લોડ કરી શકાય.