પ્રિસ્ક્રિપ્શન પર શું છે? ઓટ આઈડેમ એન્ડ કું.

ફાર્માસિસ્ટ માન્ય પ્રિસ્ક્રિપ્શન સામે પ્રિસ્ક્રિપ્શન દવાઓ જ આપી શકે છે. પ્રિસ્ક્રિપ્શન વિનાની દવાઓ પણ પ્રિસ્ક્રિપ્શન વિના વેચી શકાય છે ("ઓવર ધ કાઉન્ટર", OTC).

આરોગ્ય વીમા કંપની માટે, પ્રિસ્ક્રિપ્શન સાબિત કરે છે કે ફાર્મસીમાં દવાની ખરીદી તબીબી રીતે ન્યાયી હતી. નિયમ પ્રમાણે, આરોગ્ય વીમા કંપનીઓ દવાઓના ખર્ચની ભરપાઈ માત્ર ડૉક્ટરની પ્રિસ્ક્રિપ્શનની રજૂઆત પર જ કરે છે.

કોને પ્રિસ્ક્રિપ્શન જારી કરવાની મંજૂરી છે?

પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં કઈ માહિતી શામેલ છે?

ફાર્મસી ફક્ત નીચેની માહિતી સાથેના પ્રિસ્ક્રિપ્શનો સ્વીકારી શકે છે:

 • ચિકિત્સકનું નામ, સરનામું અને વ્યાવસાયિક શીર્ષક
 • મુદ્દાની તારીખ
 • દવાનું નામ, દવાનું સ્વરૂપ (દા.ત. કેપ્સ્યુલ્સ, ટીપાં, વગેરે) અને એકમ દીઠ સક્રિય ઘટકની માત્રા (દા.ત. ટેબ્લેટ, એમ્પૂલ, વગેરે)
 • ટુકડાઓની સંખ્યા અથવા પેકેજ કદ
 • દર્દીનું પ્રથમ નામ, અટક અને સરનામું
 • માન્યતાનો સમયગાળો (માત્ર ખાનગી પ્રિસ્ક્રિપ્શન માટે; આ નોંધ વિના, ખાનગી પ્રિસ્ક્રિપ્શન ત્રણ મહિના માટે માન્ય છે)
 • ચિકિત્સકની સહી
 • પ્રારંભિક સૂત્ર "Rp.", લેટિન શબ્દ "રેસીપી" (= "લેવું") નું સંક્ષેપ.
 • પ્રશ્નો માટે ચિકિત્સકનો ટેલિફોન નંબર.
 • દર્દી માટે સૂચનાઓ (સહી, સંક્ષિપ્તમાં "S."), ઉદાહરણ તરીકે, "S. બપોરના ભોજનમાં દરરોજ એક ગોળી લો.
 • બાળકો માટે પ્રિસ્ક્રિપ્શનના કિસ્સામાં: બાળકની ઉંમર

"ઓટ-આઇડેમ" નિયમન

જો કે, વૈધાનિક અને ખાનગી વીમા ધરાવતા દર્દીઓ વચ્ચે તફાવત છે:

 • વૈધાનિક આરોગ્ય વીમો: જો "ઓટ-આઈડેમ" બોક્સ ચેક કરેલ ન હોય, તો ફાર્માસિસ્ટે સામાન્ય રીતે દર્દીને સમાન સક્રિય ઘટક સાથે પરંતુ ઓછી કિંમત (જેનરિક) સાથે તૈયારી આપવી જોઈએ.

"નોક્ટુ"

GKV પ્રિસ્ક્રિપ્શન (રોકડ પ્રિસ્ક્રિપ્શન)

સ્વાસ્થ્ય વીમાના પ્રિસ્ક્રિપ્શન પર ડૉક્ટર વધુમાં વધુ ત્રણ દવાઓ લખી શકે છે. હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ કંપની ઈસ્યુની તારીખ પછીના ચાર અઠવાડિયા સુધી સૂચિત દવાની કિંમતને આવરી લે છે. તે પછી, પ્રિસ્ક્રિપ્શનનો ઉપયોગ હજી પણ બે મહિના માટે ખાનગી પ્રિસ્ક્રિપ્શન તરીકે થઈ શકે છે - આનો અર્થ એ છે કે દર્દી હજી પણ આ સમય દરમિયાન તેને ફાર્મસીમાં લઈ શકે છે, પરંતુ તે પછી દવાની સંપૂર્ણ કિંમત પોતે ચૂકવવી પડશે.

ખાનગી પ્રિસ્ક્રિપ્શન

ખાનગી પ્રિસ્ક્રિપ્શન માટે કોઈ ચોક્કસ ફોર્મની જરૂર નથી. જ્યાં સુધી તમામ ફરજિયાત માહિતી પૂરી પાડવામાં આવે ત્યાં સુધી, કાગળનો એક અનૌપચારિક ભાગ પૂરતો છે. ઘણી વાર, તેમ છતાં, ડોકટરો ખાનગી પ્રિસ્ક્રિપ્શન માટે વાદળી સ્વરૂપોનો ઉપયોગ કરે છે, જે ગુલાબી આરોગ્ય વીમા પ્રિસ્ક્રિપ્શન જેવા જ હોય ​​છે. આનાથી સ્વાસ્થ્ય વીમા કંપનીઓને બિલ ભરવાનું સરળ બને છે. પ્રિસ્ક્રિપ્શન સામાન્ય રીતે ઇશ્યૂની તારીખ પછી ત્રણ મહિના સુધી ફાર્મસીમાં ભરી શકાય છે.

નાર્કોટિક પ્રિસ્ક્રિપ્શન

પીળા પ્રિસ્ક્રિપ્શનનો ઉપયોગ વૈધાનિક અને ખાનગી વીમા ધરાવતા દર્દીઓ માટે થાય છે. તે માત્ર સાત દિવસ માટે માન્ય છે.

લીલા પ્રિસ્ક્રિપ્શનો

લીલા પ્રિસ્ક્રિપ્શન પર, ડૉક્ટર ઓવર-ધ-કાઉન્ટર દવાઓ (અને તે અથવા તેણીને ગમે તેટલી) લખી શકે છે જે તે અથવા તેણી દર્દીને ભલામણ કરે છે. તૈયારીઓ માટે દર્દી દ્વારા ચૂકવણી કરવી આવશ્યક છે.

લીલો પ્રિસ્ક્રિપ્શન અનિશ્ચિત સમય માટે માન્ય છે. જો જરૂરી હોય તો તેનો ફરીથી ઉપયોગ કરવા માટે દર્દી તેને "રિડીમ" કર્યા પછી તેને ફાર્મસીમાં પણ લઈ જઈ શકે છે.