બહુકોષ લાઇટ ત્વચાકોપ: લક્ષણો, ફરિયાદો, ચિન્હો

નીચે આપેલા લક્ષણો અને ફરિયાદો બહુકોષી પ્રકાશ ત્વચાકોપ સૂચવી શકે છે:

શરૂઆતમાં, ખંજવાળ આવે છે, ત્યારબાદ તેની લાલાશ લાલાશ પડે છે ત્વચા. ત્યારબાદ, નીચેના પુષ્પ ફેલાવો (ત્વચામાં ફેરફાર; ત્વચા મોર) આવી શકે છે:

 • બુલે (ફોલ્લાઓ)
 • પેપ્યુલ્સ (વેસિકલ્સ)
 • પાપ્યુલો-વેસિકલ - નું મિશ્રણ પેપ્યુલે અને વેસિકલ (વેસિકલ) રજૂ કરે છે.
 • તકતીઓ (એરેલ અથવા પ્લેટ જેવા પદાર્થનો ફેલાવો ત્વચા).

આગાહીની જગ્યાઓ (શરીરના પ્રદેશો જ્યાં રોગ પ્રાધાન્ય રૂપે થાય છે) તીવ્ર સૂર્યના સંપર્ક પછી આ છે:

 • રાહ
 • શસ્ત્ર, ખેંચાતો બાજુ
 • હાથ ની પાછળ
 • પગના
 • ટોરસ
 • ફેસ
 • ખૂબ જ ભાગ્યે જ છૂટાછવાયા પ્રતિક્રિયાઓ થાય છે

લક્ષણો કલાકો પછી દિવસો સુધી વિલંબ થાય છે, તેથી સીધા સંપર્કમાં નહીં. જો સૂર્યના સંસર્ગને ટાળવામાં આવે તો, પરિણામ વિના કેટલાક દિવસોમાં ફૂલોની અદૃશ્ય થઈ જાય છે.

એ જ ત્વચા જખમ હંમેશાં અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિમાં સતત રહેવું.

પ્રકાશ (ઉનાળો) ના વારંવાર સંપર્કમાં આવ્યા પછી, આ ત્વચા કિરણોત્સર્ગ ડોઝ માટે ટેવાય છે.