અમારા માટે લખો

શું તમે લાયક છો અને અમારી સાથે કામ કરવામાં રસ ધરાવો છો? શું તમારી પાસે લેખન અને તબીબી પૃષ્ઠભૂમિની પ્રતિભા છે? જો એમ હોય, તો કૃપા કરીને અમારા સંપર્કમાં રહેવા માટેના સંપર્કનો ઉપયોગ કરો જો તમે લેખકોની અમારી સતત વિકસતી ટીમમાં જોડાવા માંગતા હોવ. અમારી વિશાળ ટીમમાં તબીબી નિષ્ણાતોની વિશાળ શ્રેણીનો સમાવેશ થાય છે - વિવિધ વિશેષતા ધરાવતા ચિકિત્સકોથી લઈને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ, મનોવૈજ્ઞાનિકો, આહારશાસ્ત્રીઓ અને બાયોમેડિકલ વૈજ્ઞાનિકો.