મેંગેનીઝ: સપ્લાય સિચ્યુએશન

મેંગેનીઝ રાષ્ટ્રીય પોષણ સર્વે II (2008) માં શામેલ ન હતો. ના સેવન અંગે મેંગેનીઝ જર્મન વસ્તીમાં, માહિતી જર્મન ન્યુટ્રિશન સોસાયટી (ડીજીઇ) ના 2004 ના પોષણ અહેવાલમાં છે.

આ ડેટા ચાલુ મેંગેનીઝ ઇન્ટેક અંદાજ પર આધારિત છે અને માત્ર સરેરાશ ઇન્ટેક દર્શાવે છે. સરેરાશ મૂલ્યથી ઓછા સેવનવાળા પુરુષો અને સ્ત્રીઓ વિશે નિવેદનો આપવાનું શક્ય નથી. જો કે, આનો અર્થ એ નથી કે જર્મન વસ્તીમાં મેંગેનીઝનો પુરવઠો ઓછો નથી.

પુરવઠાની પરિસ્થિતિ અંગે, તે કહી શકાય:

  • સરેરાશ, જર્મન વસ્તીમાં મેંગેનીઝના સેવનની ભલામણ પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બંને દ્વારા તમામ વય જૂથોમાં પ્રાપ્ત થાય છે.
  • પુરુષો અને સ્ત્રીઓ દરરોજ સરેરાશ 4.4 થી 4.8 મિલિગ્રામ મેંગેનીઝ લે છે.
  • સગર્ભા સ્ત્રીઓ અને સ્તનપાન કરાવતી માતાઓને મેંગેનીઝની કોઈ વધારાની જરૂરિયાત હોતી નથી. તદનુસાર, મેંગેનીઝના સેવનની ભલામણ સગર્ભા અને સ્તનપાન કરાવતી સ્ત્રીઓ દ્વારા પણ સરેરાશ પ્રાપ્ત થાય છે.

ડીજીઇની ઇન્ટેક ભલામણો તંદુરસ્ત અને સામાન્ય વજનવાળા લોકોની જરૂરિયાતો પર આધારિત હોવાથી, વ્યક્તિગત વધારાની આવશ્યકતા (દા.ત. આહાર, ઉત્તેજક વપરાશ, લાંબા ગાળાની દવા વગેરે) ડીજીઇની ઇન્ટેક ભલામણોથી ઉપર હોઈ શકે છે.