પેટેલર ટીપ સિન્ડ્રોમ - વ્યાયામ 2

સ્ટ્રેચિંગ કસરત: આગળથી સ્ટ્રેચિંગ માટે જાંઘ, એક પર ઊભા રહો પગ અને પર મુક્ત પગ પકડો પગની ઘૂંટી સંયુક્ત તેને તમારા નિતંબ તરફ ખેંચો, તમારા શરીરના ઉપલા ભાગને સીધા રાખો અને હિપને આગળ ધકેલશો. 10 સેકન્ડ માટે સ્ટ્રેચ પકડી રાખો અને પછી દરેક બાજુએ પુનરાવર્તન કરો. આગામી કસરત ચાલુ રાખો.