સિલિકોન: કાર્યો

સિલીકોન ઉપકલા અને પેશીઓમાં મ્યુકોપોલિસેકરાઇડ્સ એક આવશ્યક ઘટક છે.

સિલિકોન આ માટે મહત્વપૂર્ણ છે:

  • મજબૂત વાળ અને મજબૂત નખ.
  • ભેજને જાળવી રાખવી અને ત્વચાની જાડાઈ
  • હાડકાની રચના [શક્ય અસર] - વિટામિન ડી સ્વતંત્ર