સારાંશ | ઘૂંટણની સંયુક્ત માટે કસરતો

સારાંશ

માં ઈજાની વિવિધ શક્યતાઓને કારણે ઘૂંટણની સંયુક્ત, ફિઝિયોથેરાપીમાં ઘૂંટણની સારવાર સામાન્ય બાબત છે. પ્રારંભિક તબક્કામાં સરળ ગતિશીલતા હલનચલનમાં સુધારો કરી શકે છે અને સોજો ઘટાડી શકે છે. સહાયક, હળવા મજબૂતીકરણની કસરતો ઘૂંટણમાં સ્થિરતાની શરૂઆતને સુનિશ્ચિત કરે છે અને આગળના અભ્યાસક્રમમાં વધે છે. ઘા હીલિંગ સાથે મળીને વધુ જટિલ મજબૂત કસરતો સાથે સંતુલન અને સંકલન પ્રશિક્ષણ. જો હજી પણ હલનચલન પર પ્રતિબંધો હોય, તો ગ્લાઈડિંગ અને ટ્રેક્શન તકનીકો સાથે સઘન ફિઝિયોથેરાપી અને સ્નાયુઓ માટે વિસ્ફોટના પગલાં હાથ ધરવા જોઈએ.