રેડિક્યુલર ફોલ્લો: નિવારણ

રેડિક્યુલર કોથળીઓને રોકવા માટે, વ્યક્તિગત ઘટાડવા તરફ ધ્યાન આપવું આવશ્યક છે જોખમ પરિબળો.

વર્તન જોખમ પરિબળો

કારણ કે એક વિકૃત (રૂટ-ડેડ) દાંત એ વિકાસ માટે પૂર્વશરત છે રેડિક્યુલર ફોલ્લો, આહારની નબળી ટેવ અને અપૂરતી મૌખિક સ્વચ્છતા નું જોખમ વધારવું સડાને અને તેથી, પરિણામે, રેડિક્યુલર ફોલ્લો થવાનું સંભવિત જોખમ.

 • આહાર
  • અપૂરતું ફ્લોરાઇડ ઇનટેક (દા.ત. ફ્લોરીડેટેડ ટેબલ મીઠું દ્વારા).
  • વારંવાર સુગરિંગ અથવા કાર્બોહાઇડ્રેટથી ભરપૂર નાસ્તો અથવા ભોજન.
 • મૌખિક સ્વચ્છતા
  • અપૂરતું
  • અભાવ ફ્લોરાઇડ ઇનટેક (ડેન્ટલ કેર પ્રોડક્ટ્સમાંથી).
 • દંત ચિકિત્સકની મુલાકાત લો
  • ડેન્ટલ ચેકઅપ્સનો અપૂરતો ઉપયોગ.