એઇડ્સ (એચ.આય. વી): સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ ઉપચાર

જોખમ જૂથ એવી સંભાવના દર્શાવે છે કે રોગ મહત્વપૂર્ણ પદાર્થની ઉણપ (સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો) ના જોખમ સાથે સંકળાયેલ હોઈ શકે છે. ફરિયાદ એચ.આય.વી રોગ નીચેના માટે મહત્વપૂર્ણ પદાર્થ (સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો) ની ઉણપ દર્શાવે છે:

  • વિટામિન B1
  • વિટામિન B12
  • વિટામિન ઇ
  • સેલેનિયમ
  • ઝિંક

સુક્ષ્મ પોષક દવા (મહત્વપૂર્ણ પદાર્થો) ની માળખામાં, સહાયક ઉપચાર માટે નીચેના મહત્વપૂર્ણ પદાર્થો (સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો) નો ઉપયોગ થાય છે:

  • ઝિંક
  • એલ-કાર્નેટીન

ઉપરોક્ત મહત્વપૂર્ણ પદાર્થ ભલામણો (સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો) તબીબી નિષ્ણાતોની સહાયથી બનાવવામાં આવી હતી. બધા નિવેદનો ઉચ્ચ સ્તરના પુરાવા સાથે વૈજ્ .ાનિક અભ્યાસ દ્વારા સપોર્ટેડ છે. એક માટે ઉપચાર ભલામણ, ફક્ત ઉચ્ચતમ ડિગ્રીવાળા ક્લિનિકલ અભ્યાસ (ગ્રેડ 1 એ / 1 બી અને 2 એ / 2 બી) નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જે તેમના ઉચ્ચ મહત્વને કારણે ઉપચારની ભલામણને સાબિત કરે છે. આ ડેટા ચોક્કસ અંતરાલોએ અપડેટ કરવામાં આવે છે.

* મહત્વપૂર્ણ પદાર્થો (મેક્રો- અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો) નો સમાવેશ થાય છે વિટામિન્સ, ખનીજ, ટ્રેસ તત્વો, મહત્વપૂર્ણ એમિનો એસિડ, મહત્વપૂર્ણ ફેટી એસિડ્સ, વગેરે