શöનલેન-હેનોચ પુરપુરા: તબીબી ઇતિહાસ

તબીબી ઇતિહાસ (માંદગીનો ઇતિહાસ) નિદાનમાં એક મહત્વપૂર્ણ ઘટક રજૂ કરે છે શöનલેન-હેનોચ પુરૂરા.

પારિવારિક ઇતિહાસ

 • સંબંધીઓના સ્વાસ્થ્યની સામાન્ય સ્થિતિ શું છે?
 • શું તમારા પરિવારમાં કોઈ રોગ છે જે સામાન્ય છે?
 • શું તમારા પરિવારમાં કોઈ વારસાગત રોગો છે?

વર્તમાન તબીબી ઇતિહાસ/ પ્રણાલીગત ઇતિહાસ (સોમેટિક અને માનસિક ફરિયાદો).

 • શું તમે તમારા બાળકની ત્વચામાં કોઈ ફેરફાર જોયા છે?
  • પિનહેડ-કદના હેમરેજિસ (ત્વચા અથવા મ્યુકોસ મેમ્બ્રેન)? પસંદગીનો પ્રદેશ: પગ અને નિતંબની એક્સ્ટેન્સર બાજુ.
 • છે સાંધા સોજો? પસંદગીના સાંધા: ઘૂંટણ અને પગની ઘૂંટી સંયુક્ત
 • શું તમારા બાળકને જઠરાંત્રિય માર્ગમાં અગવડતા છે?
  • ઉલટી?
  • કોલીકી પેટમાં દુખાવો?
  • સ્ટૂલમાં લોહી?
 • શું તમે તમારા બાળકના પેશાબમાં લોહી જોયું છે?
 • શું તે ફ્લોપી, બીમાર લાગે છે?
 • શું તમારા બાળકને તાવ છે? જો એમ હોય તો, કેટલા સમય માટે? તાપમાન શું છે?
 • શું તેને અથવા તેણીને તાજેતરમાં ચેપ લાગ્યો છે?

દવાઓના ઇતિહાસ સહિત સ્વ.

 • પૂર્વ-અસ્તિત્વમાં રહેલી પરિસ્થિતિઓ (ચેપી રોગો)
 • ઓપરેશન્સ
 • રેડિયોથેરાપી
 • રસીકરણની સ્થિતિ
 • એલર્જી

દવાનો ઇતિહાસ