ગર્ભાવસ્થા

ગર્ભાવસ્થા એક ઉત્તેજક સમય છે: સ્ત્રીનું શરીર બદલાય છે અને આગામી જન્મ માટે તૈયાર કરે છે. દુર્ભાગ્યે, સગર્ભા સ્ત્રી માટેની આ તૈયારી ઘણીવાર અગવડતા સાથે સંકળાયેલી છે. આ ઘણીવાર ફિઝીયોથેરાપીથી દૂર થઈ શકે છે.

સગર્ભા સ્ત્રીઓ સગર્ભાવસ્થામાં અનુકૂળ જિમ્નેસ્ટિક કસરતો શીખે છે, જે ફરિયાદોનો પ્રતિકાર કરે છે. જ્યાં સુધી ફિઝીયોથેરાપી સુરક્ષિત રીતે હાથ ધરવામાં આવી શકે છે અને તેનું કારણ નથી અકાળ સંકોચન પ્રભારી ડ doctorક્ટર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. નીચે આપને લેખોની સૂચિ મળશે જેમાં ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન ફિઝીયોથેરાપી રાહત પૂરી પાડે છે:

 • માથાનો દુખાવો માટે ફિઝીયોથેરાપી
 • પેટના દુખાવા માટે ફિઝીયોથેરાપી
 • સિમ્ફિસિલ પીડા માટે ફિઝીયોથેરાપી
 • ખર્ચાળ કમાનમાં પીડા માટે ફિઝીયોથેરાપી
 • પીઠના દુખાવા માટે ફિઝીયોથેરાપી
 • સ્લિપ્ડ ડિસ્ક માટે ફિઝીયોથેરાપી
 • સિયાટિક પીડા માટે ફિઝીયોથેરાપી
 • ફિઝીયોથેરાપી કોસિક્સ પીડા
 • ફિઝીયોથેરાપી આઇએસજીની ફરિયાદો
 • ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન ફિઝીયોથેરાપી
 • ગર્ભાવસ્થા પછી ફિઝીયોથેરાપી

નીચેનામાં તમે ખાસ કરીને સગર્ભા સ્ત્રીઓ માટે ફિઝીયોથેરાપીની કસરતોની સૂચિ મેળવશો:

 • પીઠનો દુખાવો માટે કસરતો
 • હર્નીએટેડ ડિસ્ક માટે કસરતો
 • સિયાટિક પીડા માટે કસરતો
 • કોસિક્સ પીડા માટે કસરતો
 • આઇએસજી ફરિયાદો માટે કસરતો
 • માથાનો દુખાવો માટે કસરતો
 • રેક્ટસ ડાયસ્ટેસીસ - કસરત

ખાસ કરીને પેલ્વિક ફ્લોર ગર્ભાવસ્થા પહેલાં, દરમ્યાન અને પછીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. નીચે આપને આ હેતુ સાથે કેટલાક લેખો મળશે:

 • સગર્ભા સ્ત્રીઓ માટે પેલ્વિક ફ્લોર તાલીમ
 • પેલ્વિક ફ્લોર જિમ્નેસ્ટિક્સ
 • પુનoveryપ્રાપ્તિ જિમ્નેસ્ટિક્સ
 • સર્વિક્સ માટે કસરતો

નીચે આપેલમાં તમને સગર્ભાવસ્થા વિશે રસપ્રદ લેખો મળશે:

 • ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન વજનમાં વધારો
 • ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન પોષણ
 • ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન રોજગાર પર પ્રતિબંધ
 • ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન તણાવ
 • સગર્ભા સ્ત્રીઓ માટે યોગ
 • સગર્ભા સ્ત્રીઓ માટે એક્યુપંક્ચર
 • ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન સ્તનનો દુખાવો