કોપર: સપ્લાય સિચ્યુએશન

કોપર રાષ્ટ્રીય પોષણ સર્વે II (2008) માં શામેલ ન હતો. ના સેવન અંગે તાંબુ જર્મન વસ્તીમાં, માહિતી જર્મન ન્યુટ્રિશન સોસાયટી (ડીજીઇ) ના 2004 ના પોષણ અહેવાલમાં છે.

આ ડેટા ચાલુ તાંબુ ઇનટેક અંદાજ પર આધારિત છે અને ફક્ત સરેરાશ સેવન પ્રતિબિંબિત કરે છે. સરેરાશ મૂલ્યથી નીચેના ઇન્ટેકવાળા પુરુષો અને સ્ત્રીઓ વિશે નિવેદનો આપવાનું શક્ય નથી. જો કે, આનો અર્થ એ નથી કે જર્મન વસ્તીમાં તાંબાની કોઈ ઓછી સહાય નથી.

પુરવઠાની પરિસ્થિતિ અંગે, તે કહી શકાય:

  • સરેરાશ, બધા વય જૂથોમાં જર્મન વસ્તીમાં તાંબુ માટેની સેવનની ભલામણ પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બંને દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે.
  • પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બંને દિવસ દરમિયાન સરેરાશ 2 મિલિગ્રામ કોપરનો વપરાશ કરે છે.
  • સગર્ભા સ્ત્રીઓ અને નર્સિંગ માતાઓને તાંબાની કોઈ વધારાની આવશ્યકતા નથી. તદનુસાર, તાંબુ માટેની ઇન્ટેક ભલામણ સરેરાશ ગર્ભવતી સ્ત્રીઓ અને નર્સિંગ માતાઓ દ્વારા પણ પ્રાપ્ત થાય છે.

ડીજીઇની ઇન્ટેક ભલામણો તંદુરસ્ત અને સામાન્ય વજનવાળા લોકોની જરૂરિયાતો પર આધારિત હોવાથી, વ્યક્તિગત વધારાની આવશ્યકતા (દા.ત. આહાર, ઉત્તેજક વપરાશ, લાંબા ગાળાની દવા વગેરે) ડીજીઇની ઇન્ટેક ભલામણોથી ઉપર હોઈ શકે છે.