સીઓપીડી - ફિઝીયોથેરાપીથી કસરતો

ની સારવારમાં સીઓપીડી, ઉપચાર દરમિયાન શીખી વિવિધ કસરતો રોગની પ્રગતિ ધીમી કરવા અને દર્દીને જીવનની ગુણવત્તા જાળવવા અને સુધારીને પુનoringસ્થાપિત કરવામાં આવશ્યક ભૂમિકા ભજવે છે ફેફસા કાર્ય. વિશેષ ઉપરાંત શ્વાસ વ્યાયામ, મુખ્ય ધ્યાન શ્વસન સ્નાયુઓને મજબૂત કરવા માટેની કસરતો અને સામાન્ય સ્થિતિસ્થાપકતા વધારવા માટેના કસરતો પર છે. કસરતો કોઈની પોતાની પહેલ પર, અનુભવી ચિકિત્સકના માર્ગદર્શન હેઠળ અથવા જૂથ ઉપચારમાં કરવામાં આવે છે. એક વ્યક્તિ તાલીમ યોજના ખાસ કરીને માંદગીના તબક્કામાં સ્વીકારવામાં આવે છે અને સ્થિતિ દર્દીની.

ઘરે કસરતો

મૂળભૂત રીતે, સીઓપીડી કસરતો ઘર વપરાશ માટે યોગ્ય છે. ઉપરાંત શ્વાસ વ્યાયામ, દર્દીઓની સામાન્ય શક્તિ અને સ્થિતિસ્થાપકતા વધારવા માટેના બધા કસરતો યોગ્ય છે. ખુરશી પર બેસો.

હવે તમારી ડાબી બાજુ ઉપાડો પગ અને શ્વાસ લો. "ત્રણ" ની ગણતરી કરો અને પછી ધીમે ધીમે ફરી શ્વાસ બહાર કા .ો હોઠ બ્રેક જ્યારે પગ. બીજા સાથે પુનરાવર્તન કરો પગ.

5 પાસ. સીધા ખુરશી પર બેસો. શ્વાસ બહાર કા andો અને તમારા ખભાને દો વડા આગળ છોડો.

ક્યારે શ્વાસ માં, સીધા standભા રહો અને તમારા ખભા બ્લેડ એક સાથે ખેંચો. 3 પાસ. ખુરશી પર બેસો અને તમારા હાથને એક ખૂણા પર shoulderભા સ્તરે raiseભા કરો, હાથ અને આગળ હાથ આગળ રાખો.

શ્વાસ લો અને એક સાથે તમારા ઉપલા ભાગને ડાબી બાજુ ફેરવો. સ્થિતિને સંક્ષિપ્તમાં પકડી રાખો અને પછી સાથે શ્વાસ લો હોઠ બ્રેક જ્યારે પ્રારંભિક સ્થિતિ પર પાછા ફરો. બીજી બાજુ કસરતોનું પુનરાવર્તન કરો.

3 પાસ. તમારા હાથમાં બે પ્રકાશ વજન લો અને તેને ખેંચો, પછી તેમને ખભા પર પાછા ફરો. 15 પુનરાવર્તનો.

ખુરશીની પાછળ Standભા રહો અને બેકરેસ્ટ પર તમારા હાથથી પોતાને ટેકો આપો. હવે તમારા ટીપટોઝ પર 15 વખત દબાવો. 3 પુનરાવર્તનો.

 1. ખુરશી પર બેસો. હવે તમારો ડાબો પગ ઉપાડો અને શ્વાસ લો. "ત્રણ" ની ગણતરી કરો અને પછી સાથે ધીમે ધીમે શ્વાસ લો હોઠ બ્રેક જ્યારે તમારા પગ નીચે.

  બીજા પગ સાથે પુનરાવર્તન કરો. 5 પાસ.

 2. સીધા ખુરશી પર બેસો. શ્વાસ બહાર કા andો અને તમારા ખભાને દો વડા આગળ છોડો.

  ક્યારે શ્વાસ માં, સીધા standભા રહો અને તમારા ખભા બ્લેડ એક સાથે ખેંચો. 3 પાસ.

 3. ખુરશી પર બેસો અને તમારા હાથને આગળના ભાગે અને આગળના હાથથી, તમારા હાથને એક ખૂણા સુધીના ખૂણા પર ઉભા કરો. શ્વાસ લો અને તે જ સમયે તમારા ઉપલા ભાગને ડાબી બાજુ ફેરવો.

  પ્રારંભિક સ્થિતિ પર પાછા ફરતી વખતે સ્થિતિને સંક્ષિપ્તમાં રાખો અને પછી હોઠ બ્રેકથી શ્વાસ બહાર કા .ો. બીજી બાજુ કસરતોનું પુનરાવર્તન કરો. 3 પાસ.

 4. તમારા હાથમાં બે હળવા વજન લો અને પછી તેને તમારા ખભા પર પાછા ફરો.

  15 પુનરાવર્તનો.

 5. ખુરશીની પાછળ Standભા રહો અને બેકરેસ્ટ પર તમારા હાથથી પોતાને ટેકો આપો. હવે તમારી ટીપટોઝ પર 15 વાર જાતે દબાણ કરો. 3 પાસ.